KienlongBank
Loading: 100%
  • English

Lãi suất trực tuyến

Lãi suất tiền gửi trực tuyến
Kỳ hạn Khách hàng cá nhân (%/năm) Khách hàng doanh nghiệp (%/năm)
01 tháng6.006.00
02 tháng6.006.00
03 tháng6.006.00
06 tháng9.109.10
09 tháng9.209.20
12 tháng9.509.50
13 tháng9.609.60
15 tháng9.609.60
18 tháng9.509.50
24 tháng9.209.20
36 tháng9.209.20

Copyright © 2018 KienlongBank. All right reserved.