KienlongBank
Loading: 100%
  • English

Lãi suất trực tuyến

Lãi suất tiền gửi trực tuyến
Kỳ hạn Khách hàng cá nhân (%/năm) Khách hàng doanh nghiệp (%/năm)
01 tháng3.703.50
02 tháng3.903.60
03 tháng43.80
06 tháng5.905.50
09 tháng5.905.50
12 tháng6.706.20
13 tháng6.806.40
15 tháng6.906.50
18 tháng6.956.60
24 tháng6.956.40
36 tháng6.956.40

Copyright © 2018 KienlongBank. All right reserved.