KienlongBank
Loading: 100%
  • English

Lãi suất trực tuyến

Lãi suất tiền gửi trực tuyến
Kỳ hạn Khách hàng cá nhân (%/năm) Khách hàng doanh nghiệp (%/năm)
01 tháng6.006.00
02 tháng6.006.00
03 tháng6.006.00
06 tháng8.708.70
09 tháng8.758.75
12 tháng8.808.80
13 tháng8.808.80
15 tháng8.708.70
18 tháng8.508.50
24 tháng8.408.40
36 tháng8.408.40

Copyright © 2018 KienlongBank. All right reserved.