KienlongBank
Loading: 100%
  • English

Lãi suất trực tuyến

Lãi suất tiền gửi trực tuyến
Kỳ hạn Khách hàng cá nhân (%/năm) Khách hàng doanh nghiệp (%/năm)
01 tháng3.202.90
02 tháng3.403.10
03 tháng3.663.30
06 tháng5.865.30
09 tháng5.965.30
12 tháng6.766.10
13 tháng6.706.30
15 tháng6.806.40
18 tháng6.856.50
24 tháng6.856.50
36 tháng6.856.50

Copyright © 2018 KienlongBank. All right reserved.