KienlongBank
Loading: 100%
  • English

Lãi suất trực tuyến

Lãi suất tiền gửi trực tuyến
Kỳ hạn Khách hàng cá nhân (%/năm) Khách hàng doanh nghiệp (%/năm)
1 THÁNG4.754.75
2 THÁNG4.754.75
3 THÁNG4.754.75
6 THÁNG5.405.40
9 THÁNG5.605.60
12 THÁNG5.705.50
13 THÁNG5.905.70
15 THÁNG5.905.70
18 THÁNG6.406.20
24 THÁNG6.406.20
36 THÁNG6.406.20

Copyright © 2018 KienlongBank. All right reserved.