KienlongBank
Loading: 100%
  • English

Lãi suất cá nhân

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi không kỳ hạn Lãi suất(%/năm)
Tiền gửi tiết kiệm0.50
Tiền gửi thanh toán0.50
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn
Kỳ hạn gửi Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lãnh lãi định kỳ (%/năm) Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)
12 tháng 6 tháng 3 tháng 1 tháng
1 tuần0.50
2 tuần0.50
3 tuần0.50
01 tháng5.004.98
02 tháng5.004.994.96
03 tháng5.004.984.94
04 tháng5.004.974.92
05 tháng5.004.964.90
06 tháng7.005.966.905.83
07 tháng7.006.905.80
08 tháng7.006.905.77
09 tháng7.055.916.905.74
10 tháng7.056.905.80
11 tháng7.056.905.78
12 tháng7.106.406.356.906.10
13 tháng7.307.056.16
15 tháng7.506.497.206.18
17 tháng6.706.426.12
18 tháng7.506.536.487.206.13
24 tháng7.606.546.436.387.105.95
36 tháng7.606.346.246.196.905.61
60 tháng6.755.995.905.865.835.05

Copyright © 2018 KienlongBank. All right reserved.