KienlongBank
Loading: 100%
  • English

Lãi suất cá nhân

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi không kỳ hạn Lãi suất(%/năm)
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM0.50
TIỀN GỬI THANH TOÁN0.50
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn
Kỳ hạn gửi Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lãnh lãi định kỳ (%/năm) Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)
12 tháng 6 tháng 3 tháng 1 tháng
1 TUẦN0.50
2 TUẦN0.50
3 TUẦN0.50
1 THÁNG3.953.94
2 THÁNG3.953.943.92
3 THÁNG3.953.943.91
4 THÁNG3.953.933.90
5 THÁNG3.953.923.89
6 THÁNG5.205.175.145.07
7 THÁNG5.205.135.05
8 THÁNG5.205.125.03
9 THÁNG5.405.335.315.19
10 THÁNG5.505.395.26
11 THÁNG5.505.385.24
12 THÁNG5.505.435.395.375.21
13 THÁNG5.505.355.19
15 THÁNG5.605.455.425.23
17 THÁNG6.005.775.53
18 THÁNG6.005.835.795.765.50
24 THÁNG6.005.835.755.715.685.36
36 THÁNG6.005.675.595.565.535.08
60 THÁNG6.205.555.475.445.414.73

Copyright © 2018 KienlongBank. All right reserved.