KienLongBank
Loading: 100%

Lãi suất cá nhân

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn
Loại ngoại tệ Lãi suất(%/năm)
Tiền gửi tiết kiệm0.20
Tiền gửi thanh toán0.20
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn
Kỳ hạn gửi Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lãnh lãi định kỳ (%/năm) Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)
12 tháng 6 tháng 3 tháng 1 tháng
1 tuần0.20
2 tuần0.20
3 tuần0.20
01 tháng3.103.09
02 tháng3.303.303.28
03 tháng3.403.393.37
04 tháng3.403.393.36
05 tháng3.403.383.35
06 tháng5.705.665.635.54
07 tháng5.705.625.52
08 tháng5.805.705.58
09 tháng5.805.725.695.56
10 tháng5.905.775.62
11 tháng5.905.765.60
12 tháng6.506.406.356.316.10
13 tháng6.706.496.25
15 tháng6.806.586.546.27
17 tháng6.806.516.20
18 tháng6.856.636.576.546.21
24 tháng6.856.636.526.476.446.02
36 tháng6.856.436.336.286.255.68
60 tháng6.655.915.825.785.754.99

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.