KienlongBank
Loading: 100%
  • English

Lãi suất cá nhân

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi không kỳ hạn Lãi suất(%/năm)
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM0.50
TIỀN GỬI THANH TOÁN0.50
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn
Kỳ hạn gửi Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lãnh lãi định kỳ (%/năm) Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)
12 tháng 6 tháng 3 tháng 1 tháng
1 TUẦN0.50
2 TUẦN0.50
3 TUẦN0.50
1 THÁNG3.002.99
2 THÁNG3.003.002.99
3 THÁNG3.002.992.98
4 THÁNG3.002.992.97
5 THÁNG3.203.183.16
6 THÁNG4.204.184.164.11
7 THÁNG4.204.164.10
8 THÁNG4.204.154.09
9 THÁNG4.404.354.344.26
10 THÁNG4.604.524.43
11 THÁNG4.604.514.41
12 THÁNG4.604.554.524.514.40
13 THÁNG4.704.594.47
15 THÁNG4.804.694.674.53
17 THÁNG5.104.934.76
18 THÁNG5.104.984.944.924.74
24 THÁNG5.104.984.924.894.874.63
36 THÁNG5.104.864.804.774.754.42
60 THÁNG5.204.734.684.654.634.13

Copyright © 2018 KienlongBank. All right reserved.