KienlongBank
Loading: 100%
  • English

Lãi suất cá nhân

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi không kỳ hạn Lãi suất(%/năm)
Tiền gửi tiết kiệm1.00
Tiền gửi thanh toán1.00
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn
Kỳ hạn gửi Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lãnh lãi định kỳ (%/năm) Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)
12 tháng 6 tháng 3 tháng 1 tháng
1 tuần1.00
2 tuần1.00
3 tuần1.00
01 tháng6.005.97
02 tháng6.005.995.94
03 tháng6.005.975.91
04 tháng6.005.965.88
05 tháng6.005.945.85
06 tháng9.309.209.158.90
07 tháng9.309.108.80
08 tháng9.309.058.75
09 tháng9.409.209.158.80
10 tháng9.409.108.70
11 tháng9.409.058.65
12 tháng9.509.309.159.108.65
13 tháng9.509.108.60
15 tháng9.509.109.008.50
17 tháng7.707.336.94
18 tháng9.308.908.808.758.15
24 tháng8.507.478.007.957.907.25
36 tháng8.507.227.707.657.606.75
60 tháng7.756.776.666.606.575.59

Copyright © 2018 KienlongBank. All right reserved.