KienlongBank
Loading: 100%
  • English

Lãi suất cá nhân

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi không kỳ hạn Lãi suất(%/năm)
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM0.50
TIỀN GỬI THANH TOÁN0.50
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn
Kỳ hạn gửi Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lãnh lãi định kỳ (%/năm) Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)
12 tháng 6 tháng 3 tháng 1 tháng
1 TUẦN0.50
2 TUẦN0.50
3 TUẦN0.50
1 THÁNG4.554.53
2 THÁNG4.554.544.52
3 THÁNG4.554.534.50
4 THÁNG4.554.524.48
5 THÁNG4.554.524.47
6 THÁNG5.205.175.145.07
7 THÁNG5.205.135.05
8 THÁNG5.205.125.03
9 THÁNG5.405.335.315.19
10 THÁNG5.505.395.26
11 THÁNG5.505.385.24
12 THÁNG5.505.435.395.375.21
13 THÁNG5.705.545.37
15 THÁNG5.705.545.525.32
17 THÁNG6.205.965.70
18 THÁNG6.206.025.975.945.67
24 THÁNG6.206.025.935.895.865.52
36 THÁNG6.205.855.775.735.705.23
60 THÁNG6.205.555.475.445.414.73

Copyright © 2018 KienlongBank. All right reserved.