KienlongBank
Loading: 100%
  • English

Lãi suất cá nhân

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi không kỳ hạn Lãi suất(%/năm)
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM0.50
TIỀN GỬI THANH TOÁN0.50
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn
Kỳ hạn gửi Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lãnh lãi định kỳ (%/năm) Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)
12 tháng 6 tháng 3 tháng 1 tháng
1 TUẦN0.50
2 TUẦN0.50
3 TUẦN0.50
1 THÁNG4.804.78
2 THÁNG4.804.794.76
3 THÁNG4.804.784.74
4 THÁNG4.804.774.72
5 THÁNG4.804.764.71
6 THÁNG6.606.556.516.39
7 THÁNG6.606.496.36
8 THÁNG6.606.486.32
9 THÁNG6.806.696.656.47
10 THÁNG6.906.736.52
11 THÁNG6.906.716.49
12 THÁNG7.006.886.826.786.54
13 THÁNG7.206.956.68
15 THÁNG7.206.956.916.61
17 THÁNG7.206.886.53
18 THÁNG7.206.966.906.866.50
24 THÁNG7.307.056.936.876.836.37
36 THÁNG7.306.826.716.666.625.99
60 THÁNG7.306.426.326.276.245.35

Copyright © 2018 KienlongBank. All right reserved.